Completed DBA Hawai`i County – 1967

A67-147  Hawai`i Mill Co., Ltd.

A67-149  Hawai`i Housing Authority

A67-150  Edward T. and Aiko Fukunaga

A67-151 Toshio Nakamoto and Iwao Jyo

A67-153  Yasuo Kuwaye and Hiromu Yamanaka

A67-154  Evelyn S. Foo, et.al.

A67-157  Kuakini Investment Incorporated

A67-159  Annie K.K. Kaolowi

A67-166  Olohana Corporation

A67-167  George R. Sims

A67-168  George Kado

A67-169  Richard Smart

A67-170  Kealakekua Ranch, Ltd.

A67-172  Kenichi Sugai and Kenichi Yamamoto